alodial

Accessory
Partició sil·làbica: a_lo_di_al
Etimologia: del b. ll. alodialis, íd. 1a font: 1330
Body
  1. adjectiu
    1. Relatiu o pertanyent a l’alou.
    2. Dit de la senyoria directa de l’alou o en alou.
  2. masculí plural Béns que hom té en alou.