alpinisme

Accessory
Etimologia: de alpí
Body
masculí esports Ascensió a pics elevats o difícilment accessibles.