alquibla

Accessory
Etimologia: de l’àr. al-qibla ‘migdia’
Body
    femení
  1. Orientació vers la Meca, on han de mirar els musulmans en pregar.
  2. arquitectura i islamisme Mur d’una mesquita oposat a la porta d’entrada, orientat vers la Meca.