alt-

Body
Forma prefixada del mot alt, que hom anteposa exclusivament a alguns adjectius. Ex.: alt-alemany.