alt-alemany
| | alt-alemanya

Accessory
Partició sil·làbica: alt-a_le_many
Etimologia: de alt i alemany
Body
[Abans de l’Ortografia de l’IEC del 2017 s’escrivia altalemany -a] adjectiu lingüística Relatiu o pertanyent a l’alt alemany.