aluminosilicat

Accessory
Etimologia: de alumino- i silicat
Body
masculí química inorgànica Designació genèrica dels silicats dobles d’alumini i d’un altre metall, monovalent o divalent.