alvèol

Accessory
Partició sil·làbica: al_vè_ol
Etimologia: del ll. alveolus, dimin. de alveus, íd. 1a font: 1839, DLab.
Body
    masculí
  1. Petita cavitat.
  2. anatomia vegetal Petita concavitat existent en una superfície.
  3. electrotècnia Cadascuna de les cavitats d’una presa de corrent on és introduïda la clavilla per establir el contacte.
  4. geomorfologia Cavitat de mida petita a les roques, originada per erosió química o mecànica.
  5. zoologia Cadascun dels compartiments o les cel·les de la bresca d’alguns insectes socials.
  6. alvèol dental anatomia animal Cavitat dels maxil·lars on són contingudes les dents.
  7. alvèol pulmonar anatomia animal En els pulmons dels vertebrats, petit sac terminal dels bronquíols, al qual van a parar una arteriola i una vènula.