alveolar

Accessory
Partició sil·làbica: al_ve_o_lar
Etimologia: de alvèol 1a font: 1888, DLab.
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent als alvèols, semblant als alvèols.
  2. adjectiu i femení fonètica, fonologia Dit del fonema la realització del qual és efectuada mitjançant un contacte de l’àpex de la llengua amb la cara interior dels alvèols superiors: [s, z, n, l, ɾ, r].