amfiteatre

Accessory
Partició sil·làbica: am_fi_te_a_tre
Etimologia: del ll. amphitheatrum, i aquest, del gr. amphithéatron, comp. del prefix ámphi ‘al voltant’ i théatron ‘teatre’ 1a font: 1696, DLac.
Body
  masculí
 1. Edifici romà on eren celebrats diferents espectacles públics, de planta el·líptica, amb un espai central (l’arena) on tenia lloc l’espectacle i una sèrie de graderies que el voltaven.
  1. En un teatre modern, conjunt de seients ordinàriament col·locats en grades semicirculars.
  2. Públic que ocupa aquests seients.
 2. Aula amb seients col·locats en grades disposades en semicercle.
 3. geomorfologia Vall o terreny deprimit, de forma més o menys circular, voltat de muntanyes.
 4. amfiteatre anatòmic medicina En les escoles de medicina, sala de dissecció.
 5. amfiteatre morènic geomorfologia Acumulació de les morenes terminals d’una glacera en forma d’arc circular, al voltant de l’extrem final de la llengua glacial.