amplada

Accessory
Etimologia: de ample 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení
  1. Amplària.
  2. amplada de banda telecomunicacions Diferència entre els valors de les freqüències extremes d’una banda de freqüències.