amplitud

Accessory
Etimologia: de ample 1a font: 1498
Body
    femení
  1. Qualitat d’ampli, extensió.
  2. astronomia Arc d’horitzó comprès entre el punt cardinal est o oest i el vertical de l’astre considerat.
  3. física Valor màxim que pren una magnitud vibratòria o oscil·lant en un període.
  4. fonètica, fonologia Valor màxim d’una ona acústica en un semiperíode.
  5. matemàtiques Diferència entre el valor més alt i el més baix que adopta una variable, dintre d’un abast donat.
  6. meteorologia Diferència entre els valors extrems d’un element del clima durant un període de temps determinat.