ampolla

Accessory
Compareu: butllofa
Etimologia: del ll. ampŭlla ‘flascó, ampolleta ventruda’, resultant en el ll. arcaic d’un diminutiu *amporla, format sobre un ll. arcaic *ampŏra, del gr. amphoreús ‘àmfora’ 1a font: 1249
Body
    femení
  1. indústria vidriera i plàstics Vas portàtil de vidre, de cristall, de material termoplàstic, etc., de coll llarg i estret, destinat a contenir líquids.
  2. Contingut d’una ampolla. Beure’s una ampolla de llet.
  3. electricitat Globus de vidre que fa d’embolcall de les bombetes, les vàlvules de ràdio i d’altres dispositius elèctrics que han de funcionar al buit o en una atmosfera tancada.
  4. oceanografia Recipient utilitzat per a recollir mostres d’aigua de mar a unes profunditats determinades.
  5. ampolla de Leiden electricitat Condensador experimental fet amb una ampolla de vidre folrada per dins i per fora de paper d’estany.
  6. ampolla magnètica física nuclear Dispositiu destinat a crear un camp magnètic capaç de confinar un plasma, per tal de fer possible la fusió nuclear.
  7. bufar i fer ampolles Expressió per a indicar la facilitat amb què hom fa una cosa.