an-

Body
  1. Prefix, del grec a-, que significa ‘no’, ‘sense’, usat en la formació de mots cultes. Ex.: anhídrid.
    1. Prefix, del grec aná, que significa ‘contra’, ‘amunt’, ‘de nou’. Ex.: ànode.
    2. química orgànica Prefix que havia estat emprat per a indicar que en un derivat disubstituït del naftalè els substituents es trobaven en posició 1,5.