ancorar

Accessory
Etimologia: de àncora 1a font: 1780
Body
    verb
  1. transitiu Assegurar (el vaixell) amb l’àncora o les àncores. Un vaixell ancorat.
  2. intransitiu Tirar l’àncora o les àncores. Ancorar prop de la costa.
  3. transitiu figuradament Fixar sòlidament.
  4. transitiu construcció Unir fortament dues peces per evitar que l’una pugui moure’s amb relació a l’altra, especialment per provar-ne els moviments horitzontals.
  5. transitiu tecnologia Plaçar una peça, un aparell, una màquina o una instal·lació de manera que resti fixada a terra o en l’estructura de l’edifici en què ha de funcionar. Ancorar una màquina, una eina.