anotar

Accessory
Etimologia: de nota
Body
    verb transitiu
  1. Posar o escriure notes (en un escrit, un compte, etc.).
  2. Prendre nota per escrit (d’alguna cosa). Anotar les despeses d’un viatge.