ans

Accessory
Etimologia: d’una variant del ll. ante ‘davant, abans’, semblant a la que tenim en abans; segons una altra opinió d’un ll. *antius, comparatiu de ante 1a font: s. XII, Hom.
Body
  1. adverbi Abans.
  2. conjunció Sinó que.