ansiós
| | ansiosa

Accessory
Partició sil·làbica: an_si_ós
Etimologia: del ll. anxiosus, -a, -um, íd. 1a font: c. 1390, Eiximenis
Body
    adjectiu
  1. Que té ànsia.
  2. Desitjós.