anterior

Accessory
Partició sil·làbica: an_te_ri_or
Etimologia: del ll. anterior, -ōris, íd. 1a font: s. XV
Body
    adjectiu
  1. Que és abans en el temps, en ordre.
  2. Del davant (oposat a posterior).
  3. gramàtica Dit dels temps verbals relatius del mode indicatiu que expressen l’anterioritat.
  4. fonètica, fonologia Dit del fonema l’articulació del qual és formada, en general, a la part de davant de la boca, anomenat també a vegades fonema agut i palatal: [i, e, ɛ] i les consonants palatals.