antologia

Accessory
Partició sil·làbica: an_to_lo_gi_a
Etimologia: del gr. anthología ‘collita de flors’, comp. de ánthos ‘flor’ i légō ‘recollir’ 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení
  1. [abreviatura ant.] literatura Recull de texts de diversos autors o de diverses obres d’un mateix autor fet amb criteris històrics, temàtics, crítics o didàctics, denominat també analectes, crestomatia i florilegi.
  2. d’antologia locució adjectiva Extraordinari, digne d’ésser destacat; antològic. La interpretació de les dues actrius protagonistes és d’antologia.