anunci

Accessory
Etimologia: de nunci
Body
  masculí
  1. Acció d’anunciar;
  2. l’efecte.
 1. Avís mitjançant el qual és posada alguna cosa en coneixement del públic.
 2. publicitat
  1. Text, imatge, etc., divulgat a través d’un mitjà de publicitat per tal d’incitar el públic a adquirir un producte o a utilitzar uns serveis.
  2. especialment Inserció publicitària que hom fa en la premsa.