anus

Accessory
Etimologia: del ll. anus ‘anell, anus’ 1a font: s. XV
Body
    masculí anatomia animal
  1. Orifici del final del tracte digestiu, sempre contràctil, que s’obre a l’exterior o desemboca a la cloaca i a través del qual l’animal expulsa els residus no digerits d’aliment i altres matèries associades.
  2. anus contra natura Obertura de l’intestí feta a la paret de l’abdomen, de manera que per aquesta obertura són expulsades les matèries fecals.