apagar

Accessory
Homòfon: apegar
Etimologia: de pagar 1a font: s. XIV, Llull
Body
  verb
  1. transitiu Fer cessar de cremar, de fer llum. Apagar el forn.
  2. pronominal Cessar de cremar, de fer llum. Apagar-se el forn.
  3. transitiu per extensió electrotècnia Tancar l’interruptor (d’un aparell elèctric). Apaga el llum, el televisor, la ràdio.
  4. pronominal per extensió electrotècnia Interrompre’s el corrent elèctric (d’un aparell). La ràdio s’ha apagat durant la tempesta.
 1. transitiu figuradament Calmar, fer cessar de subsistir, extingir. Apagar el dolor.
 2. transitiu figuradament Eclipsar. La llum del sol apaga la de les estrelles.
 3. transitiu marina, marítim Fer que les veles treguin el vent que les infla tot plegant-les.
 4. apagar la calç Convertir la calç d’òxid (calç viva) en hidròxid (calç apagada) posant-la en contacte amb l’aigua.