aparèixer

Accessory
Partició sil·làbica: a_pa_rèi_xer
Etimologia: del ll. td. apparescĕre, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    verb [pr ind sing 1 aparec o apareixo]
  1. intransitiu Mostrar-se de cop una cosa a la vista. Ens aparegué l’home de qui parlàvem.
  2. intransitiu Ésser publicat, posat a la venda (un llibre, una revista, un disc, etc.). Ja ha aparegut la seva segona novel·la.
    1. intransitiu Mostrar-se, especialment un esperit o una cosa de l’altre món, sota forma visible. Li apareixen fantasmes.
    2. pronominal Se li apareixen fantasmes.
  3. intransitiu Ésser trobada una cosa que hom donava com a perduda. Ha aparegut l’arma de l’assassí.