aplicació

Accessory
Partició sil·làbica: a_pli_ca_ci_ó
Etimologia: de aplicar 1a font: 1653, DTo.
Body
    femení
    1. Acció d’aplicar o d’aplicar-se;
    2. l’efecte.
  1. La cosa aplicada. Un abric amb aplicacions de cuir.
  2. dret mercantil Operació que realitza l’agent de canvi i borsa lligant ordres de signe contrari.
  3. informàtica Conjunt de programes informàtics que desenvolupen tasques específiques en un ordinador.
  4. matemàtiques Correspondència entre dos conjunts en què tot element del primer conjunt (o original) té una imatge i només una en el segon conjunt.