apoderar

Accessory
Etimologia: de poder2 1a font: s. XIV, Llull, Jaume I
Body
    verb
  1. transitiu antigament Subjugar, posar en la impossibilitat de resistir. Vencé i apoderà els enemics. La por el té apoderat.
  2. pronominal antigament Aconseguir poder, forces, mitjans.
  3. pronominal Posar (algú o alguna cosa) sota el propi poder, prendre’n possessió violentament, emparar-se’n. L’exèrcit enemic s’apoderà de la ciutat.
  4. transitiu Atorgar poders (a algú). Va apoderar la seva muller perquè pogués fer-se càrrec del negoci.