aproximadament

Accessory
Etimologia: de aproximat
Body
adverbi [abreviatura aprox.] D’una manera aproximada; gairebé.