apterigots

Accessory
Etimologia: de a-1 i el gr. pterygōtós ‘dotat d’ales’
Body
    masculí entomologia
  1. plural Subclasse d’insectes integrada per individus àpters i ametàbols que comprèn els ordres dels col·lèmbols, els diplurs, els proturs i els tisanurs.
  2. singular Insecte de la subclasse dels apterigots.