apuntalar

Accessory
Etimologia: de puntal 1a font: s. XIII
Body
    verb
  1. transitiu Sostenir amb un puntal o amb diversos (alguna cosa). Apuntalar un arbre, una branca.
  2. pronominal Posar-se convenientment descansant en alguna cosa ferma per exercir o resistir un esforç sense cedir. Quan hi va haver el terratrèmol, em vaig apuntalar en un fanal del carrer per no caure.
  3. pronominal figuradament Prevenir-se de la protecció d’algú en una empresa.
  4. transitiu construcció Posar puntals a una cosa, sostenir per mitjà de puntals una cosa que, altrament, podria caure.