aqueix
| | aqueixa

Accessory
Partició sil·làbica: a_queix
Etimologia: del ll. vg. eccum ipse ‘vet aquí aquest’ 1a font: orígens de la llengua
Body
adjectiu i pronom Demostratiu que (en contraposició a aquest) designa les coses i les persones que són més a prop de la persona a qui hom parla que de la persona que parla, especialment la localitat on es troba aquell a qui hom escriu o els objectes que es troben en aquesta localitat quan no és la mateixa on es troba aquell qui escriu. Acosta’m aqueix llibre que tens al costat. Quan passarem per aqueixa vila us vindrem a veure.