aranya1

Accessory
Etimologia: del ll. aranĕa ‘aranya, teranyina’ 1a font: orígens de la llengua
Body
  femení
 1. zoologia Qualsevol dels individus de l’ordre dels araneids, com l’aranya d’aigua (Argyroneta aquatica) i l’aranya domèstica (Tegenaria domestica i Pholcus sp).
  1. Nom de diferents objectes d’una forma que recorda la de l’aranya.
  2. Salamó o canelobre de diferents braços que és col·locat penjant del sostre.
  3. Conjunt de cordes o de petits caps que surten d’un mateix punt en direccions divergents, especialment els utilitzats per a sostenir les hamaques o els cois.
  4. Fusta amb diferents forats o politges d’on arrenquen diferents cordes.
 2. electrotècnia Bornat que és fet del cap de tots els cables que entren en una estació elèctrica distribuïdora per a poder deixar fora de circuit els embarrats, l’estructura i l’aparellatge, quan cal introduir-hi reformes o fer-hi reparacions importants, sense deixar d’alimentar el sector de xarxa corresponent.
 3. informàtica Programa informàtic que busca pàgines web, les indexa i les emmagatzema en el directori d’un cercador.
 4. indústria tèxtil
  1. Peça que, amb el seu moviment de rotació, torç la metxa i l’enrotlla a la bobina.
  2. En algunes màquines de filar o de teixir, guiafils.
 5. aranya roja zoologia i fitopatologia Petit aràcnid de l’ordre dels àcars (Tetranychus telarius), fitoparàsit, que ataca la vinya, arbres fruiters, lleguminoses i plantes ornamentals.
 6. aranyes vasculars patologia Tipus de telangièctasi que apareix sovint en certes malalties hepàtiques.
 7. ésser (algú) una aranya No deixar escapar cap avinentesa de guany, saber-se aprofitar de tot.
 8. ésser una aranya de forat Dit de qui viu retirat i fuig de la gent.
 9. potes d’aranya tecnologia Conjunt de ranures efectuades en la superfície de fregament d’un coixinet per tal de facilitar-hi la distribució de l’oli de lubrificació.
 10. tela d’aranya zoologia Teranyina. 11. Vegeu també:
  aranya2
  aranya3