aranya2

Accessory
Etimologia: v. aranya1
Body
    femení
  1. ictiologia Gènere de peixos de l’ordre dels perciformes, de la família dels traquínids (Trachinus sp), de cos allargat i comprimit, proveïts de glàndules i de fiblons verinosos. Cal destacar l’aranya de cap negre (o capçuda) (T. radiatus), de color grogós, amb taques negres arrodonides als flancs, i el cap vermellós o violaci i l’aranya fragata (o espasenca) (T. araneus), amb sis o set taques fosques, grans i ovalades, per sota la línia lateral i el ventre de color groc pàl·lid.
  2. aranya de mar zoologia Nom de diversos crustacis decàpodes braquiürs dels gèneres Inachus i Macropodia.  3. Vegeu també:
    aranya1
    aranya3