arc

Accessory
Etimologia: del ll. arcus, íd. 1a font: s. XIII
Body
  masculí
 1. Arma ofensiva, formada per una verga i una corda fixada als dos caps, que en ésser encorbada tesant la corda adquireix prou força per a disparar fletxes.
 2. per extensió Qualsevol cosa en forma d’arc tesat. L’arc de les celles.
 3. anatomia animal Formació anatòmica de l’organisme en forma d’arc. Arc dental.
 4. arquitectura
  1. Estructura arquitectònica que mitjançant l’ús de formes corbades serveix per a cobrir un espai.
  2. arc boterell Arcbotant.
  3. arc de descàrrega Arc en el qual l’intradós no és visible i resta amagat per una llinda postissa.
  4. arc de ferradura Arc de circumferència de més de 180° amb el centre situat per sobre de la línia d’arrencada.
  5. arc de mig punt Arc semicircular que té el centre en la línia d’arrencada.
  6. arc dobler Arc que sobresurt de l’intradós d’una volta i que, en dividir-la en trams, la reforça.
  7. arc former Arc disposat en el sentit de l’eix longitudinal d’una nau.
  8. arc toral Arc disposat en sentit transversal amb relació a la llargària de la nau.
  9. arc triomfal Arc que separa la nau principal del presbiteri d’una església.
 5. astronomia Part de la trajectòria aparent d’un astre sota l’esfera celeste.
  1. electricitat Tipus de descàrrega elèctrica entre dos elèctrodes a través d’un gas ionitzat amb el càtode pròxim a la temperatura corresponent a l’emissió termoiònica, caracteritzat per un pas de corrent d’una gran densitat i una irradiació de llum.
  2. arc voltaic luminotècnia Arc lluminós que es forma entre dos elèctrodes de carbó lleugerament separats, produït per un corrent elèctric d’una intensitat i una diferència de potencial adequats.
 6. geometria Porció d’una corba.
  1. Arc de Sant Martí. Arc al matí, la pluja és aquí.
  2. arc de Sant Martí (o del cel, o iris) meteorologia Fenomen meteorològic consistent en l’aparició d’un arc lluminós format pels colors de l’espectre solar (vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violat), produït per la reflexió i la refracció dels raigs solars en les gotes de pluja. Pot ésser observat per un espectador situat d’esquena al sol.
 7. música
  1. Arquet.
  2. instrument d’arc Instrument de corda fregat per l’arquet.
 8. oficis manuals Peça del torn primitiu coneguda més generalment per ballesta.
 9. arc antibolcada automòbil, automobilisme Estructura resistent que tenen alguns vehicles de motor per tal de protegir-ne els ocupants en cas de bolcar en un accident.
 10. arc de triomf art Monument típic de l’arquitectura romana, d’un arc o de tres.