argument

Accessory
Etimologia: del ll. argumentum, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. Raó adduïda en prova d’una proposició, per convèncer algú d’alguna cosa.
 2. filosofia En una funció lògica, variable independent.
 3. gramàtica En gramàtica generativa, sintagma nominal que rep paper temàtic i cas.
 4. informàtica Variable el nom o un valor de la qual apareix com a dada d’entrada d’un procés que correspon al càlcul d’una funció i el resultat del qual és l’execució de la funció i, com a dada de sortida, el valor de la funció.
 5. literatura
  1. Articulació dels fets sobre els quals hom basteix una obra narrativa.
  2. Resum sumari d’una narració o de les parts d’aquesta.
 6. matemàtiques
  1. Angle format per un vector i l’eix de referència.
  2. Nom genèric de les funcions inverses de les funcions hiperbòliques: arg sh, arg ch, arg th, arg coth.
  3. Variable independent d’una funció (així, en f(x), l’argument és x).