-arra

Body
Sufix, d’una forma preromana *-arra, amb valor augmentatiu. Ex.: veuarra.