art2

Accessory
Etimologia: v. art1
Body
  masculí pesca
 1. Nom que hom aplica a diversos ormeigs de pesca constituïts per xarxes proveïdes d’un cop, i en general a tots els ormeigs constituïts per xarxes.
 2. art de deriva Qualsevol dels arts d’encalç formats per xarxes generalment rectangulars que són calats entre dues aigües, a mercè del corrent.
 3. art de fons Qualsevol dels arts de captura passiva formats per xarxes generalment rectangulars que hom cala de manera que l’armadura dels ploms resti arran de fons.
 4. art d’encerclament Qualsevol dels arts d’encalç de grans dimensions emprats per a capturar moles de peix.
 5. art de ròssec (o d’arrossegament) Qualsevol dels arts d’encalç en forma d’embut que, arrossegats pel fons de la mar, capturen tots els animals que troben al pas, que retenen en la part final. 6. Vegeu també:
  art1
  art3