arteriola

Accessory
Partició sil·làbica: ar_te_ri_o_la
Etimologia: de artèria
Body
femení anatomia animal Cadascuna de les petites artèries situades després de les últimes ramificacions arterials.