arxipèlag

Accessory
Etimologia: de arxi- i pèlag
Body
masculí geografia física Conjunt d’illes més o menys agrupades i sovint amb característiques geogràfiques similars.