asterisc

Accessory
Etimologia: del ll. asteriscus i aquest del gr. asterískos, diminutiu de astḗr ‘astre, estel’
Body
masculí escriptura i lingüística Signe gràfic (*) usat en l’escriptura i en la impremta per a indicar la referència a una nota marginal, per a marcar els mots, les oracions, etc., que tenen un caràcter especial, etc., i en lingüística per a indicar que una forma no és documentada, sinó hipotètica, o bé que és agramatical.