asteroide

Accessory
Partició sil·làbica: as_te_roi_de
Homòfon: esteroide
Etimologia: del gr. asteroeidḗs, comp. amb astḗr, astéros ‘astre’ i eĩdos ‘forma’
Body
masculí astronomia Nom donat als petits planetes situats, principalment, entre Júpiter i Mart, a una distància mitjana del Sol de 2,8 unitats astronòmiques.