astronomia

Accessory
Partició sil·làbica: as_tro_no_mi_a
Compareu: astrologia
Etimologia: de astro- i -nomia 1a font: c. 1250
Body
femení astronomia Ciència que estudia la posició, els moviments, la natura, l’estructura i l’evolució, individual o col·lectiva, de tots els cossos celestes.