atàvic
| | atàvica

Accessory
Etimologia: formació culta analògica sobre la base del ll. atavus ‘rebesavi’
Body
adjectiu genètica Relatiu o pertanyent a l’atavisme.