atent
| | atenta

Accessory
Etimologia: del ll. attentus, -a, -um ‘el qui ha atès’, participi de attendĕre ‘atendre’
Body
    adjectiu
  1. Que fa, que posa, atenció.
  2. Que té atencions; cortès, urbà.