atiador
| | atiadora

Accessory
Partició sil·làbica: a_ti_a_dor
Etimologia: de atiar 1a font: 1803, DEst.
Body
  1. adjectiu Que atia.
  2. masculí oficis manuals Barra metàl·lica d’una certa llargària, acabada generalment en forma de ganxo, que és emprada en ferreria i altres oficis que treballen els metalls per a atiar el foc de les fornals.