atles1

Accessory
Etimologia: del nom donat a la col·lecció de mapes publicada pel geògraf holandès Mercator el 1595 que duia a la portada una representació de l’heroi mitològic Atles amb el món damunt les seves espatlles, del ll. Atlas, -antis, i aquest, del gr. Átlas, Átlantos, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí
    1. Col·lecció sistemàtica de mapes o d’esquemes cartogràfics. Atles geogràfic. Atles celeste.
    2. atles lingüístic lingüística Conjunt de mapes lingüístics.
  1. per extensió Col·lecció sistemàtica de làmines, de dibuixos, de planxes. Atles anatòmic. Atles botànic.  2. Vegeu també:
    atles2