àtom

Accessory
Etimologia: del ll. atomus, i aquest, del gr. átomos ‘indivisible’ 1a font: c. 1800, Sanelo
Body
  masculí
 1. física atòmica
  1. Sistema format per un determinat nombre de partícules elementals que, essent elèctricament neutre, posseeix intrínsecament les característiques d’un element químic i n’és la quantitat més petita que pot intervenir en una combinació química.
  2. àtom gram Quantitat d’un element que pesa, en grams, el valor expressat pel seu pes atòmic.
 2. per extensió
  1. Partícula molt petita d’una cosa.
  2. Cosa extremament petita.