atraure

Accessory
Partició sil·làbica: a_trau_re
Etimologia: del ll. attrahĕre, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
verb transitiu [p p atret -a] Atreure.