atzagaia

Accessory
Partició sil·làbica: at_za_ga_ia
Etimologia: del berber az-zagâya, íd. 1a font: s. XIII
Body
femení armament Llança de git curta i de poc pes.