atzucac

Accessory
Etimologia: de l’àr. az-zuqâq ‘carrer estret’ 1a font: 1238
Body
    masculí
  1. Carreró o camí que no té sortida.
  2. figuradament L’autonomia ha entrat en un atzucac.
  3. jocs d’entreteniment En el joc d’escacs, situació en què qualsevol moviment que faci el jugador implica un afebliment de la seva posició.