audiòfon

Accessory
Partició sil·làbica: au_di_ò_fon
Etimologia: de audio- i -fon
Body
masculí Aparell per a reforçar els sons, emprat en certs casos de sordesa causada per anomalies de l’aparell auditiu.