august1

Accessory
Partició sil·làbica: au_gust
Etimologia: del pallasso Auguste, nom artístic de Tom Belling (s. XIX), palafrener d’un circ alemany
Body
masculí espectacles Personatge còmic del circ que vesteix ridiculitzant la moda masculina, amb la cara arrugada i el nas vermell.


Vegeu també:
august2